कागला अर काळो पाणी

Neeraj Daiya Anvaadit poothiकागला अर काळो पाणी (निर्मल वर्मा) अनुवादक : नीरज दइया
प्रकाशन वर्ष : 2002 / पृष्‍ठ : 172 /  मूल्‍य : 80/-
प्रकाशक : साहित्‍य अकादेमी, (बिक्री केंद्र), स्‍वाति, मंदिर मार्ग, नई दिल्‍ली

01

एक उत्तर दें

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदले )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  बदले )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदले )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदले )

Connecting to %s